ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ    Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

κεφ 3ο:  ΤΡΙΓΩΝΑ

3.1    1234 στοιχεία και είδη τριγώνων, δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνων, ισότητα τριγώνων

3.2   1235 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (ΠΓΠ) και εφαρμογές του

3.3    1236
2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων  (ΓΠΓ)

3.4  1237
3ο  κριτήριο ισότητας τριγώνων (ΠΠΠ) και εφαρμογές του

3.5   1238
ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου

3.6   1239
κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων

3.6     1242
εφαρμογές ίσων ορθογωνίων τριγώνων

Ο Τίτλος σας

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ.

Το Ιδανικό Σημείο για Τίτλο

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Πρώτη υπηρεσία

Κάντε κλικ εδώ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε.

Δεύτερη υπηρεσία

Κάντε κλικ εδώ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δεσερυισε ιδ ιδ φις αεκυε σριβενθυρ αλτερα.

Τρίτη υπηρεσία

Κάντε κλικ εδώ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δισερετ διγνισιμ αβχορρεανθ υθ νες ευ.

Ο Τίτλος σας

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν φις νο δυις σονγυε ρεφορμιδανς σιθ ευ ιυς φυγιθ ποπυλω πορρω σριπθα λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ.